Data deletion

  1. User logs on to the App and goes to “profile” screen from menu
  2. User clicks “Delete my Account” button
  3. A confirmation dialog opens
  4. On confirming “yes” , the account along with all user data are deleted from SM systems
  5. A confirmation email is sent to the user immediately.
  1. Gebruiker logt in op de app en gaat vanuit het menu naar het “profiel”-scherm
  2. Gebruiker klikt op de knop “Mijn account verwijderen”
  3. Er wordt een bevestigingsvenster geopend
  4. Bij het bevestigen van “ja” worden het account samen met alle gebruikersgegevens verwijderd uit SM-systemen
  5. Er wordt direct een bevestigingsmail naar de gebruiker gestuurd.


Volgens Europese wetgeving is ieder bedrijf verplicht om op verzoek van gebruikers en klanten alle persoonsgegevens te verwijderen.

Wij als Social Mediators werken daar graag aan mee.

Als u wenst dat alle gegevens worden verwijderd kunt u een mail sturen naar: support@socialmediators.com

Dan zullen alle gegevens binnen een maand worden verwijderd.

Zodra de gegevens zijn verwijderd zal u nog een laatste bevestiging van ons ontvangen.

According to European regulation every company is required to delete personal data upon their request.

We as Social Mediators are happy to work with that.

If you wish to have all your personal data deleted, you can send an Email to: support@socialmediators.com

All your personal data will be deleted within a month of the initial request.

As soon as you request has been handled, a final confirmation mail will be sent to the user account.